Viashiria vinavyotokana na Utafiti huu vinasaidia kutambua hatua tuliyofikia katika sekta ya afya ili kuweza kupanga mipango mbalimbali ya kitaifa na kimataifa pamoja na jamii kwa ujumla.

Utafiti wa TDHS/MIS 2021-22 unakusanya takwimu katika ngazi ya kaya kwa dhumuni la kuwezesha upatikanaji wa takwimu sahihi na zenye ubora kuhusiana na taarifa za msingi za kaya na jamii.

Click to Download the TDHS-MIS 2021-22 Documentary(pdf)

Click to Download the TDHS-MIS 2021-22 Documentary(Zipped)