Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Taifa ya Takwimu

Takwimu kwa Maendeleo
Wasiliana Nasi
Makao Makuu, Dodoma

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Takwimu kwa Maendeleo,
Ofisi ya Taifa ya Takwimu
S.L.P 2683,
64 Barabara ya Lusinde,
41104 Tambukareli, DODOMA.

Tupigie

Simu: +255 26 2963822

Barua pepe

sg@nbs.go.tz

Nukushi

+255 26 2963828