Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Taifa ya Takwimu

Takwimu kwa Maendeleo
Ofisi za Mikoani
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Arusha

S.L.P 7108,
Arusha.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
2 Makongoro Road,
23101 Sekei,
Arusha.

+255 .....
rsmarusha@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Dar es Salaam

Ofisi Ilipo:
Ofisi ya Taifa ya Takwimu,
18 Barabaya ya Kivukoni.
11992 Dar Es Salaam.

+255 .....
rsmdsm@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Dodoma

S.L.P 891,
Dodoma.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Dodoma,
2 Barabara ya Hospitali,
41180 Dodoma.

+255 26 2963113
rsmdodoma@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Geita

S.L.P 275 ,
Geita.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
52 Barabara ya Mkoani,
30180 Geita.

+255 ........
rsmgeita@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Iringa

Ofisi ya Taifa ya Takwimu,
S.L.P 739,
111 Akiba Street,
51103 Iringa.

+255 ....
rsmiringa@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Kagera

S.L.P 1299,
Bukoba,
Kagera.

Ofisi Ilipo:
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
4 Barabara ya Shore,
35180 Kagera.

+255 28 2220836
rsmkagera@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Katavi

S.L.P 260,
Katavi.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Shirika la Nyumba la Taifa,
Mkoa wa Katavi,
39 Barabara ya City,
50110 Majengo,
Mpanda CBD-Katavi.

+255 ......
rsmkatavi@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Kigoma

S.L.P 953,
Kigoma.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Taifa ya Takwimu,
Mkoa wa Kigoma,

6 Barabara ya Uhamiaji,
47117 Kigoma.

+255 28 2803360
rsmkigoma@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Kilimanjaro

S.L.P 1,
Moshi

Ofisi ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Kilimanjaro,
17 Barabara ya Florida,
25107 Moshi.

+255 ....
rsmkilimanjaro@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Lindi

Ofisi Ilipo:
Sub-Treasury Building,
S.L.P 506.
Lindi.

+255 ....
rsmlindi@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Manyara

S.L.P 89,
Babati.
Manyara.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Manyara,
2 Barabara ya Mkoani Komoto,
27301 Bagara, Babati CBD.

+255 .....
rsmmanyara@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Mara

S.L.P 769,
Musoma.

Ofisi Ilipo:
Ofisi ya Taifa ya Takwimu,
13 Barabara ya Boma,
31101 Musoma.
Mara.

+255 ....
rsmmara@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Mbeya

S.L.P 841,
Mbeya.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Mbeya,
2 Barabara ya Kamishna,
53180 Mbeya.

+255 .....
rsmmbeya@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Morogoro

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Morogoro,
118 Barabara ya Boma,
67180 Morogoro.

+255 ...
rsmmorogoro@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Mtwara

S.L.P 56,
Mtwara.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Mtwara,
14 Barabara ya TANU,
63180 Mtwara.

+255 .....
rsmmtwara@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Mwanza

Ilipo Ofisi:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Mwanza,
2 Mtaa wa Mkoani,
33180 Mwanza.

+255 ....
rsmmwanza@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Njombe

S.L.P 628,
Njombe.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Njombe,
8 Barabara ya Mkoani 2,
59180 Njombe.

+255 ......
rsmnjombe@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Pwani

S.L.P 30080,
Pwani.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
2 Mtaa wa Ishengoma,
61180 Kibaha - Pwani.

+255 .....
rsmpwani@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Rukwa

S.L.P 797,
Sumbawanga.
Rukwa.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
1 Barabara ya Mkoani,
55180 Sumbawanga.
Rukwa.

+255 ....
rsmrukwa@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Ruvuma

S.L.P 397,
Songea.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Hazina Ndogo,
2 Three Way
57101 Songea Ruvuma.

+255 25 2602449
rsmruvuma@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Shinyanga

S.L.P 2134,
Shinyanga.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Shinyanga,
04 Mtaa wa Boma,
37180 Shinyanga.

+255 28 276901
rsmshinyanga@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Simiyu

S.L.P 81,
Simiyu.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
56 Barabara ya Simiyu.
39180 Bariadi - Simiyu.

+255 .......
rsmsimiyu@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Singida

Ofisi ya Taifa ya Takwimu Singida
S.L.P 807.
Singida.

Ofis Ilipo:
2 Barabara ya Madini
43102 Singida.

+255 .....
rsmsingida@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Songwe

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa,
Mkoa wa Songwe,
S.L.P 23,
2 Nselewa Mkoani Road,
54180 Mlowo - Mbozi.

+255 .......
rsmsongwe@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Tabora

S.L.P 703,
Tabora.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Tabora,
2 Barabara ya Kiwanja cha Ndege,
45180 Tabora.

+255 .....
rsmtabora@nbs.go.tz
Ofisi ya Taifa ya Takwimu Tanga

S.L.P 566
Tanga.

Ofisi Ilipo:
Jengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya,
Wilaya ya Tanga,
1 Mtaa wa Boma,
21180 Tanga.

+255 ...........
rsmtanga@nbs.go.tz